Este sitio web usa cookies. Ver política de cookies en galego - en español.
Política de cookies +
 
A seguir destacamos catro exemplos de noticias que foron publicadas a partir do traballo desenvolvido por G&A Comunicación durante o ano 2015. Son só unha mostra, as noticias a cuxa publicación contribúe G&A Comunicación son moitas máis. Podes contactarnos e pedirnos máis exemplos.
 
Medio Cinco Días
Descrición Noticia sobre a profesión barista
Clienta Cafento
Ler noticia

Medio La Nueva España
Descrición Noticia sobre a exportación de vasos de sidra ao Xapón
Clienta Dkristal
Ler noticia

Medio El Comercio
Descrición Portada sobre o selo de sidra de calidade Manzana Seleccionada no suplemento Yantar do xornal
Clienta Manzana Seleccionada
Ler noticia

Medio Televisión de Galicia
Descrición Noticia sobre a décima edición do Campionato Barista de Galicia
Clienta Cafento
Ver noticia
 
       
info@gacomunicacion.eu - Telf. 635 350 386